Laboratorium

På djursjukhuset i Slöinge har vi tillgång till ett eget välutrustat och bemannat laboratorium. Laboratoriet utför vi de allra flesta akut- och rutinanalyser på blod, urin och träck. Vi utför också:

• Bakterieodlingar
• Artbestämningar av parasiter som t.ex. loppor och löss.
• Löpstatus hos tik genom vaginalutstryk och/eller progesterontest.
• Cytologier från t.ex. öron, hud, knutor och kroppsvätskor.
• Blodgruppsbestämningar på hund och katt.
• Maskkoll på träckprover från häst.
• Uppförande av en enklare blodbank

Fördelar med eget laboratorium

Fördelarna med ett eget bemannat laboratorium i huset är många. Med kunnig personal får vi tillförlitliga svar. Här finns utbildade biomedicinska analytiker som besitter stor kunskap inom området vilket genererar säkerhet i provsvaren vi får. Med labbet vägg i vägg får vi snabba svar, redan samma eller nästföljande dag. Då vi undviker långa transporter av proverna, blir det bättre kvalité på provsvaren. Vid ett avvikande provsvar kan vi genast gå vidare med ytterligare analyser som oftast kan utföras på plats. Med Biomedicinska analytiker på plats kan veterinärerna konferera direkt med labbet om de olika analyserna och provsvaren.

De specialanalyser som vi själva inte kan utföra skickas vidare till andra specialiserade laboratorium i Sverige och utomlands. Proverna prepareras då på rätt sätt innan de skickas vidare så att provsvaren ska bli tillförlitliga.
Även på jourtid kan vår övriga personal utföra många akuta analyser. På så sätt kan vi få t.ex. vissa blodanalyser gjorda även när det är helg.

Frida Mårtensson

Leg. Biomedicinsk analytiker


Magdalena Bergqvist

Laboratorieassistent


Grisilda Marku

Leg. Biomedicinsk analytiker


Catrin Johansson

Laboratorieassistent


Åsa Dymne

Laboratorieassistent


w