Anette_Graf

Anette Graf fd Edling – Leg. Veterinär

Anette Graf (fd Edling) arbetar som klinikveterinär och är medicinskt ansvarig vid hästavdelningen i Slöinge.

Anette tog sin veterinärexamen 1995 vid Royal Veterinary College i London. Därefter arbetade hon som hästveterinär hos House & Jackson i Essex, England fram till november 1999 då hon tog anställning vid Hallands Djursjukhus i Slöinge. Hon erhöll sin specialistkompetens i hästens sjukdomar 2003. Under några år lämnade hon Halland för att driva egen hästklinik i sin barndomsstad Hudiksvall, men är sedan hösten 2014 tillbaka i Slöinge.

Anette har ett speciellt intresse för hältdiagnostik med spetskompetens på diagnostiskt ultraljud. Hon är även intresserad av ögonsjukdomar och medicinska utredningar.
Sedan hösten 2012 är Anette sekreterare i Veterinärsällskapets Hästsektions styrelse. Hästsektionen ansvarar bland annat för fortbildning av hästveterinärer. Utbildning av veterinärer och djursjukskötare är också ett stort intresse hos Anette och hon ingår sedan 2015 i VeTa-Bolagets styrelse.