Carl_Fredrik_Gauffin

Carl-Fredrik Gauffin – Leg. Veterinär

Specialist i Hästen Sjukdomar. Carl-Fredrik har arbetat på Hallands Djursjukhus sedan 1998 och har specialintresse inom munhålans sjukdomar, kirurgi och akutsjukvård.