Isabella_Horn

Isabella Horn – Leg. Veterinär

Isabella tog sin veterinärexamen vid Helsingfors universitet 2009. Efter examen har Isabella jobbat som hästveterinär på hästklinik i Uleåborg i Finland och har även jobbat två år som veterinär på universitetshästsjukhusen i Illinois i USA. Hon har jobbat på Hallands djursjukhus sedan januari 2016. Isabella avslutar sin specialistexamen i hästens sjukdomar i Finland och är under utbildning för svensk specialistkompetens. Isabella har specialintresse inom ortopedi.