veterinär

Sandra Zetterström 

Sandra tog sin veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet 2015. Efter examen har Sandra jobbat som hästveterinär på Hallandsdjursjukhus samt gjort ett kirurgiskt häst internship på en stor hästklinik i Lexington i USA och har även gjort en 3 årig kirurgisk häst residency (specialistutbildning) på universitetshästsjukhuset i Auburn (Alabama) i USA. Hon kom tillbaka till Hallands djursjukhus i juli 2021. Sandra är under utbildning för svensk specialistkompetens. Sandra har specialintresse inom ortopedi och kirurgi.

w