Maria Svernhage

Maria Svernhage – Leg. Veterinär

Maria tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 2017 och arbetar nu hos oss som legitimerad veterinär. Hon har ett brett intresse inom veterinärmedicin. Maria är även verksam på vår filial Travbanekliniken smådjur i Halmstad.