Munhåleundersökning

Munhåleundersökning utförs med hjälp av munstege och fokalt ljus.
Vi på kliniken har som standard att vi även utför en undersökning av hästens luftvägar med hjälp av endoskop vid besiktningar. Vid denna undersökning kan man bland annat upptäcka förträngningar i svalget så som till exempel struppipning.