Operation Smådjur

Operationsavdelningen

På operationsavdelningen för hästar utförs över 600 operationer årligen. Av detta sker ett hundratal på stående häst såsom tandextraktioner, laserkirurgi i svalg och vissa sårskador. Övrig kirurgi sker i narkos. Den större delen av dessa är planerade ingrepp som artroskopier och halsoperationer. En betydande del är dock de 150 operationer årligen som görs akut, i huvudsak sårskador och bukoperationer i samband med kolik.

I narkosmomentet finns inbyggt en del risker men med personal som har mångårig erfarenhet av narkos och kirurgi, tillsammans med adekvat utrustning för narkosövervakning har dessa kunnat minimerats till en näst intill försumbar nivå.

Många av de planerade operationerna är remissoperationer från omkringliggande kliniker. Upptagningsområdet är norra Danmark, Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland.

Före ett operativt ingrepp vill vi ha hästen väl förberedd. Vår målsättning är att vid varje planerad narkos skall djurägaren vara välinformerad innan, dels hur man förbereder hästen men också vad som väntar efter ingreppet. Det skickas alltid ett konvalescensprogram med hästen hem efter operationen. För ett lyckat resultat är det ju inte minst viktigt vad som händer under konvalescenstiden.