Övriga undersökningar

På polikliniken kan vi också utföra hudutredningar, EKG, gyn och dräktighetsundersökningar, mindre kirurgiska ingrepp och sårskador. Vi kan också undersöka magsäcken för att påvisa eventuella magsår.