Träckprov

Träckprov

Varför man tar träckprov på sina hästar är för att ha koll på att avmaskningsprogrammet fungerar. Om man först tar ett träckprov på sin häst så får men en indikation om avmaskning är nödvändig eller inte. Det finns en risk att Du avmaskar Din häst i onödan om man bara avmaskar ”för säkerhets skull”. Det finns idag en utbredd resistens bland hästens tarmparasiter därför bör vi begränsa användandet av avmaskningsmedlet och sätta in åtgärder där det behövs i stället.

Hur tar man ett träckprov?

Plocka upp två stycken färska träckbollar från en häst, lägg i en plastpåse, tryck ut luften och förslut. Märk ut påsen med hästens namn. Har du fler hästar upprepa provtagningen enligt ovan.

Vill Du ha samlingsprov kan detta göras på max tre hästar per prov. Skriv tydligt på en lapp hur många och vilka hästar som ingår i samlingsprovet. Vi ser helst att samlingsprover tas enligt provtagninganvisningen ovan, detta för att vi ska ta lika mycket träck från varje häst vid analyseringen. Vi vill alltså inte att Du lägger samlingsproverna i en och samma påse.

Lämna in träckprovet i receptionen på djursjukhuset eller på Travbanekliniken i Halmstad. Alternativt kan Du skicka via post, tänk bara på att inte posta brevet dagen innan helgdag. För att utföra träckprovsanalys inkl. receptarvode kostar det 320kr hos oss. Väljer ni att analysera era prover på annat laboratorium och endast är i behov av ett receptarvode, är kostnaden för detta 280kr.