Träckprov

Träckprov

Varför man tar träckprov på sina hästar är för att ha koll på att avmaskningsprogrammet fungerar. Om man först tar ett träckprov på sin häst så får men en indikation om avmaskning är nödvändig eller inte. Det finns en risk att Du avmaskar Din häst i onödan om man bara avmaskar ”för säkerhets skull”. Det finns idag en utbredd resistens bland hästens tarmparasiter därför bör vi begränsa användandet av avmaskningsmedlet och sätta in åtgärder där det behövs i stället.

Hur tar man ett träckprov?

Plocka upp minst 100g färska träckbollar från en häst, lägg i en plastpåse, tryck ut luften och förslut. Märk ut påsen med hästens namn. Har du fler hästar upprepa provtagningen enligt ovan.

Lämna in träckprovet i receptionen på djursjukhuset eller på Travbanekliniken i Halmstad. Alternativt kan Du skicka via post, tänk bara på att inte posta brevet dagen innan helgdag. För att utföra träckprovsanalys inkl. receptarvode kostar det 320kr hos oss. Väljer ni att analysera era prover på annat laboratorium och endast är i behov av ett receptarvode, är kostnaden för detta 280kr.

Q/A Avmaskning 
(Skriven maj 2020, bör kontrolleras för ev. ändringar årligen.)

Varför tar jag träckprov? Målet är att hålla smittan av små blodmaskar på en låg nivå och få bort smittan av stora blodmasken, utan att gynna utveckling av resistens!

När är det lämpligt att ta träckprov? – Våren april/maj samt vid installning på hösten.

Min häst är ung, jag behöver maskmedel. – Axilur vid 8-10 v samt vid 16-18 v. Noromectin 6 mdr. Ibland även jan/feb om ägaren vill. Sedan rekommenderas träckprov men upp till tre års ålder kan vi skriva ut ivermectinpreparat på våren och comp preparat hösten även utan träckprov.

Jag har ett stort stall och vill lämna samlingsprov. –Tas samlingsprov rekommenderas att hemmaveterinär med kännedom om gården skriver ut recept. Samlingsprov i sig ger väldigt lite info, förutom om man tex odlar för stora blodmasken.

Min häst ska byta stall och de vill att den ska avmaskas först utan träckprov. –Om den kommer i mars-november kan vi skriva ut tex cydectin comp. Om den kommer under vinternavmaskas den i mars. Detta görs utan träckprov, även om det aldrig är fel med träckprov. Görs det utan kan det vara bra att kontrollera att det inte finns resistenta larver kvar med ett epg efter 14 dagar. Bakgrunden för rekommendationen är att nya hästar ofta utskiljer mycket ägg, och kan bära på larvstadier av stor blodmask som inte kan påvisas i träckprov. Vänta sedan tre dagar efter avmaskning med att släppa ut den nya hästen i gräshagen. Ta sedan ett träckprov två veckor efter avmaskning, för att kontrollera om den nya hästen bär på resistenta parasiter.

Vilka analyser ska jag köra? – Vi rekommenderar alltid hela paketet dvs epg inkl odling för stora blodmasken och bandmask. Om de inte vill det rekommenderas starkt att göra odling för stora blodmasken på våren och för bandmask på hösten.

Min häst har mask, behöver alla i samma hage avmaskas? – Om lilla blodmasken, nej. Om stora blodmasken, ja.

Min häst har låga EPG, inte avmaskad på flertal år. Ska jag avmaska ändå? – Om inte avmaskad på två år rekommenderar vi att avmaska trots lågt EPG.

Jag har fått träckprovssvar från ett annat labb, jag vill ha avmaskningsmedel. – Det kan vi ordna, maila provsvar. Det kostar 280 kr.

Min häst har stora blodmasken, hur ska jag avmaska? – Vi rekommenderar att avmaska början av mars (eller nu när vi upptäckt det) och slutet av oktober i två säsonger. Provtagning för effektkoll av preparatet rekommenderas efter avmaskningen på våren (ska ha gått 8 veckor). Då använder vi ivermektinpreparat tex noromectin. På hösten är det bra att ta träckprov för bandmask ändå för att veta om vi behöver bredda preparatet.

Hur ska jag göra med hagen?- Då vi får den här frågan ofta och den är mycket komplicerad har vi valt att hänvisa till SVA’s hemsida där det står väldigt fint beskrivet.

Jag har fått svar på epg, borde jag odla? – Vi rekommenderar alltid att odla.

När finns mitt recept på apoteket? – Det kommer skrivas senast under morgondagen, dvs i övermorgon finns det på apoteket.

Jag har fått svar på EPG men odlingen är inte klar, ska jag avmaska redan nu? – Ja, om över 300 kan vi avmaska redan nu men be ägaren ringa igen när odlingen är klar. Även om det är samma preparat så vill vi avmaska fler ggr om stora blodmasken, samt alla hästar i samma hage. Obs! Om man väntar svar på odling för bandmask är det bra att avvakta då vi behöver ett annat preparat om det även finns bandmask.

Hur mycket träck behöver jag komma in med? – Absolut minst 100 g men helst 150g eller mer.