CT

CT – Computed Tomography

Vad som skiljer CT mot konventionell röntgen är att det tas flera hundratals bilder vilket ger mer detaljerad information. Det finns även möjlighet att skapa tredimensionella bilder vilket i vissa fall kan vara bra för att identifiera problem och planera operationer. Områden som varit svåra att undersöka tidigare, t.ex. näshåla och inneröra, har nu blivit enklare.

Vid CT undersökning krävs att djuret ligger absolut stilla vilket innebär att de måste vara sederade eller sövda. I vissa fall kan man även ge kontrastvätska i t.ex. blodkärlen för att få en tydligare bild av problemet. Vid en CT-undersökning lämnar du ditt djur på morgonen och hämtar igen senare på dagen när undersökningen är klar.