Vit hund hos veterinären

Poliklinik – Det första mötet

Det är till poliklinikmottagningen Ni kommer för en första undersökning. Här hjälper vi dig med förebyggande vård som vaccinationer, höftleds- och armbågsröntgen (HD/ED-röntgen), valpbesiktningar och hälsokontroller, men också med mer avancerad djursjukvård vid svåra sjukdomsfall, utredningar eller akuta skador. Hos oss på Hallands djursjukhus får Du alltid träffa en veterinär när Du bokar ett besök oavsett problem. På kliniken jobbar veterinärer med specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar.

Efter sjukdomshistorik och en första undersökning kan veterinären behöva gå vidare med ytterligare undersökningar som till exempel röntgen, ultraljud och/eller blodprovstagning. Blodprovstagningen sker oftast på rummet och vid röntgen och ultraljudsundersökningar kan Ni som djurägare få vara med. I vissa fall kan veterinären avhjälpa problemet redan samma dag, medan i andra fall när ditt djurs hälsotillstånd kräver mer omfattande vård så skrivs de in på vår stationärvårdsavdelning för vidare undersökning, uppvakning och omvårdnad.

Uppföljningar av sjukdomsfall göras antingen via telefon eller genom ett återbesök hos veterinären. Vi är mycket måna om att samma veterinär ska följa sin patient så långt det är praktiskt möjligt.

Vi utför även undersökningar inför avel som t.ex. knäledsundersökningar och hjärtkontroll. Många raser har krav på att föräldradjuren ögonlyses innan de får användas i avel. Vad som gäller för just Din ras kan Du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida. Hos oss är veterinär Kristina Widmark är specialistutbildad i ärftliga ögonsjukdomar och utför ögonlysningar.